CVA eCoach

voor de begeleiding van CVA-patiënten na ontslag

De CVA eCoach geeft behandelaren en patiënten de mogelijkheid om, in de eerste twaalf weken na ontslag uit het ziekenhuis, contact te onderhouden over het herstel. Behandelaren kunnen patiënten op afstand begeleiden, zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. De app draagt daarmee bij aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt.

Werking CVA eCoach

Met de app heeft de behandelaar meer en beter inzicht in de gezondheid van de patiënt. Zo kan er sneller worden gereageerd op veranderingen en helpt de app voorkomen dat patiënten onnodig klachten ervaren of onverwacht moeten worden opgenomen.

Middels periodieke checks houdt de behandelaar de gezondheid van de patiënt in de gaten. Daarnaast vragen we patiënten een vragenlijst in te vullen, voorafgaand aan hun afspraak op de polikliniek. Zo kan de behandelaar beoordelen of deze afspraak kan doorgaan en hoe de gezondheid van de patiënt is. Ook biedt de app de mogelijkheid om rechtstreeks adviezen te geven aan de patiënt.

Dat kunnen bijvoorbeeld leefstijladviezen zijn die betrekking hebben op vermoeidheidsklachten, maar ook het advies om te stoppen met roken.

De patiënt kan zelf ook eenvoudig contact opnemen met zijn of haar behandelaar. In de app zien zij wie ze in welke gevallen moeten bellen of kunnen ze, bij minder ernstige klachten, een bericht sturen aan hun behandelaar.

Daarnaast wordt ook de mantelzorger gevraagd om in de zesde en twaalfde week een vragenlijst in te vullen. Zo krijgt de behandelaar ook inzicht in ‘onzichtbare’ klachten als gedragsverandering.

Meer informatie over de app vindt u op sanacoach.com.

Wat is zorg op afstand?

De Thuismeten app is een app die de patiënt ondersteunt tijdens de eerste 12 weken na het ontslag uit het ziekenhuis. Met deze app kan de behandelaar de patiënt op afstand begeleiden. De patiënt hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis en kan gewoon vanuit huis of elders contact houden met de zorgverlener.

In de Thuismeten app bevat informatie die kan helpen bij vragen die thuis ontstaan. Maar wordt ook gebruikt om gegevens met de zorgverlener te delen, zodat gericht op afstand geholpen kan worden. 

Waarom zorg op afstand?

In de Thuismeten app vindt u informatie in de vorm van tekst en filmpjes. De informatie gaat over bijvoorbeeld leefstijl of wat de patiënt kan doen om (lichamelijke) klachten te verminderen. Hierin staan ook adviezen over het omgaan met onzichtbare gevolgen. Zoals vermoeidheid, emotionele -of gedragsveranderingen en overprikkeling.

De Thuismeten app helpt dus bij het aanbieden van zorg die zoveel mogelijk past bij de persoonlijke wensen en behoeften van de patiënt. 

In de eerste 12 weken na de beroerte kan gebruik gemaakt worden van de Thuismeten app. In deze periode begeleidt de verpleegkundige van het Medisch Coördinatie Bureau de patiënt en belt op een aantal vaste momenten om te vragen hoe het gaat:
* 3-5 dagen na ontslag
* na 6 weken
* na 10 weken; de verpleegkundige bespreekt dan ook de afspraak met de verpleegkundig specialist.

Metingen

Wij vragen regelmatig om enkele korte vragen in te vullen via de app. Bijvoorbeeld over hoe het gaat met de vermoeidheid. Of hoe het gaat met het leren omgaan met de gevolgen van een beroerte.

De zorgverleners in het ziekenhuis kunnen de metingen zien zodra deze verstuurd zijn. Als zij merken dat het iets minder goed met de patiënt gaat, nemen zij contact op.

Voor vragen over het programma Hersenrevalidatie of het gebruik van de CVA eCoach kunt u een mail sturen naar verpleegkundig specialist Gina van Vemde en neuroloog Heleen den Hertog. Het mailadres is cvanazorg@isala.nl.

© 2023 Hersenrevalidatie
Webdesign: Lot's of Graphics

© 2021 Hersenrevalidatie || KvK: 00000000 || AGB-code: 00000000 || Webdesign: Lot's of Graphics

© 2023 Hersenrevalidatie || Webdesign: Lot's of Graphics