Klantenverhalen

Mevrouw Klein Overmeen is één van de deelnemers aan de pilot van het hersenrevalidatieprogramma. Ze is erg tevreden over het programma en heeft weer vertrouwen gekregen in de toekomst.

“Ik ben op 16 november 2020 gestart met het programma”,

vertelt mevrouw Klein Overmeen. “Daarvoor heb ik een herseninfarct gehad, waarna ik een paar dagen in het ziekenhuis heb gelegen. Een specialitisch verpleegkundige van het afdeling neurologie in Isala wees mij op deze pilot. Ik heb ervoor gekozen om mee te doen met dit programma omdat ik weer vertrouwen wilde krijgen in m’n eigen lichaam en niet bang wilde zijn om fysieke inspanning te leveren.”

“Het programma duurde in totaal twaalf weken. Bij de start kregen we een voorlichting van twee fysiotherapeuten, zij hebben het programma opgestart. Hierbij vertelden ze dat met name het fysieke gedeelte belangrijk is. Als we dat wilden, kregen we ook psychologische begeleiding en voedingsadvies.”

“Daarna ging het programma echt van start. We begonnen met een fitheidstest; mijn bloeddruk en zuurstofgehalte werden gemeten. Daarna deden we lichte oefeningen onder begeleiding van de therapeuten. Dit was erg fijn, want zij bekeken hoever je kunt en wilt gaan. Vervolgens moest ik een aantal keren terugkomen waarna op de laatste dag weer een fitheidstest werd afgenomen.”

“Het is belangrijk om inspanning te leveren, dit is ook goed voor de hart- en bloedvaten. Ik heb veel gehad aan het programma en weer vertrouwen gekregen in de toekomst. De therapeuten geven goed advies. Zij hebben ook een schema opgesteld, zodat ik thuis verder kan sporten. Daarnaast kreeg ik ook het advies om door te gaan met sporten bij een sportschool of fysiotherapiepraktijk. Ik heb veel steun gehad aan het programma en raad anderen patiënten die een CVA hebben gehad aan om ook mee te doen!”

© 2023 Hersenrevalidatie
Webdesign: Lot's of Graphics

© 2023 Hersenrevalidatie || Webdesign: Lot's of Graphics